„EUROPIADA“ ŠIANDIEN

Europos žmonių draugystės ir bendrystės šventė

„Europiada“ šiandien

„Europiada“ – didžiausia tautinių kultūrų ir tautinio kostiumo šventė Europoje, kasmet į vieną būrį suburianti apie 5000 dalyvių. Kartą metuose viename iš Europos miestų susitinka tradicinio ir modernaus folkloro šokių kolektyvai, chorai ir muzikantai iš 180-ties regionų. Susitinka, kad švęstų Europos tautų kultūrų fiestą. Metams bėgant užsimezgė daugybė draugysčių, susikūrė stipri bendruomenė, kuri kasmet vis gausėja. Per šokį, dainą ir muziką kolektyvai iš įvairių regionų dalijasi savo tradicijomis ir kultūriniais ypatumais tiek tarpusavyje, tiek su šventę priimančio miesto gyventojais. Europos kultūrinės įvairovės šventė yra švenčiama dieną ir naktį, čia vyksta įvairiausi renginiai – nuo šokių, eisenų, mišių iki gatvės muzikos  pasirodymų.

Apie 5000 dalyvių iš 180-ties Europos regionų

Tradiciniai šokiai, muzika, dainos ir kostiumai

Renginys, skatinantis Europos žmonių draugystę ir bendrystę

Renginys, vienijantis skirtingas kartas

Šventė Klaipėdoje: 2022 m. liepos 13-17 d.

Ištakos

„Europiados“ istorija prasidėjo nuo flamando Mon De Clopper (1922-1998) idėjos. Drauge su keliais bendraminčiais 1964 metais jis surengė pirmąją šventę Antverpene. Ji subūrė flamandų, olandų, anglų ir vokiečių, taip pat ukrainiečių, jugoslavų ir lenkų išeivius, kurie pristatė savo tradicinių šokių ir dainų programas, vilkėjo savo tautiniais kostiumais. Kiekviena grupė reprezentavo savo šalies identitetą ir tuo pat turėjo galimybę pažinti kitus. Pirmosios šventės sėkmė įkvėpė tęsti veiklą ir taip stiprinti Europos bendrystę per folklorą, tautų pažinimą ir solidarumą.

Pirmoji „Europiada“ buvo dedikuota Europos jaunimui.  „Kol jaunas žmogus saugos ir gerbs savo kultūros vertybes, kol jos bus aukščiau už dirbtiną pasaulį ir primetamą susvetimėjimą, tol Vakarai bus saugūs“,– sakė „Europiados“ pradininkas Mon DeClopper, visą savo gyvenimą idealistiškai skleidęs taikos per kultūrinį pažinimą filosofiją.

„Europiada“ kasmet sukviečia į vieną būrį beveik visų senojo žemyno šalių atstovus. Kiekviena iš jų žavi savo menais, tradicijomis ir tik jai vienai būdingais papročiais. Visus šios didžiulės šventės dalyvius vienija tas pats tikslas – laisva ir taiki Europa, kurioje klesti tautų kultūros. Toks buvo, yra ir visada bus visų „Europiados“ bendruomenės susibūrimų tikslas.

Ateinančios „Europiados“

58-a „Europiada“ – Gotha – Thüringen, (DE)
59-a „Europiada“ – Kielce – Swietokrzyskie, (PL)

su rezervacija
„Europiada“ – Payerne – Vaud (CH) 

„Europiada“ – Kuressaare and Saaremaa (EE)