Geriausias vasaros nuotykis – savanorystė „Europiadoje“!

Tapk savanoriu, pildyk anketą!
//
savanoriais gali būti vyresni nei 14 metų asmenys

Pateikdamas šią anketą patvirtinu, kad visa mano pateikta informacija yra teisinga.

*Laukus pažymėtus žvaigždute būtina užpildyti.
**Visa Jūsų pateikta informacija bus naudojama tik “Europiados” bei kitų VšĮ “Klaipėdos šventės” renginių organizavimo tikslais ir nebus perduoti su šiais renginiais nesusijusiai trečiai šaliai.