Pritarta galimybei susigrąžinti dalį GPM išleisto festivalio kompiuterių remontui

Šiandien Lietuvos Seimas pritarė naujai įstatymo pataisai, suteikiančiai festivalių organizatoriams galimybę susigrąžinti dalį grynaisiais pinigais mokamos pajamų mokesčio (GPM) sumos, kurią jie išleido kompiuterių remontui, atliekamam festivalio metu. Ši naujovė siekiama skatinti ir remti kultūros renginių sektorių, taip padedant organizatoriams sumažinti išlaidas ir pagerinti techninę infrastruktūrą festivalio metu.

Naujos įstatymo pataisos numato, kad visi oficialiai registruoti festivalių organizatoriai, vykdantys savo veiklą Lietuvoje, gali prašyti susigrąžinti iki 30 proc. GPM sumos, kurią jie išleido kompiuterių remontui renginio metu. Tai apima tiek techninių specialistų paslaugas, tiek ir komponentų pakeitimą. Grąžinimas bus vykdomas per mokesčių deklaraciją, kurią organizatorius pateikia po festivalio.

Seimo nariai, palaikę šią iniciatyvą, teigia, kad tai bus naudinga ne tik festivalių organizatoriams, bet ir visam kultūros renginių sektoriui. Daugelis festivalių organizatorių patiria didelius techninių gedimų taisymo kaštus. Suteikiant galimybę gauti dalinį grąžinimą, organizatoriai bus skatinami investuoti į techninę infrastruktūrą ir pagerinti savo renginių kokybę, o tai gali prisidėti prie kultūrinio gyvenimo plėtros ir Lietuvos prestižo tarptautiniu mastu.

Tačiau yra ir skeptikų, kurie abejoja šios priemonės efektyvumu ir jos finansine išlaidomis. Jie teigia, kad tai gali tapti papildoma našta valstybės biudžetui, nes reikės skirti papildomus išteklius, siekiant padengti grąžinimo išlaidas. Be to, kai kurie teigia, kad ši priemonė gali būti išnaudojama piktnaudžiavimui arba sukelti neigiamą poveikį konkurencijai tarp techninių paslaugų teikėjų festivalių sektoriuje.

Nepaisant šių abejonių, Seimo sprendimas dėl dalinio GPM grąžinimo už festivalio kompiuterių remontą rodo valdžios įsipareigojimą remti kultūros renginių sektorių ir pagerinti techninę infrastruktūrą renginių metu. Tai yra žingsnis į priekį siekiant stiprinti šalies kultūros gyvenimą ir palaikyti festivalių organizatorius, kurie yra svarbūs turizmo pramonei ir visuomenės laisvalaikio praturtinimui.

europeade.lt

Learn More →